Қазақша  Русский  
Алматы облысы  <br> Кербұлақ ауданы <br>әкімдігінің Білім бөлімі
Алматы облысы
Кербұлақ ауданы
әкімдігінің Білім бөлімі

ҚР Мемлекеттік рәміздері
eye 
Галереядан сурет

Мектеп сайттары

 

Наименование школы

Адрес сайта

1

Средняя школа имени Д. Конаева

konaev-kerbulak.mektebi.kz

2

Средняя школа № 49

49-kerbulak.mektebi.kz

3

Сарыозекская средняя школа

saryozek-kerbulak.mektebi.kz

4

Средняя школа им.Панфилова

panfilov-kerbulak.mektebi.kz

5

Карашокская средняя школа

karashoky-kerbulak.mektebi.kz

6

Средняя школа им.Ж. Жапарова

zhaparov-kerbulak.mektebi.kz

7

Средняя школа им.Шокана Уалиханов

ualihanov-kerbulak.mektebi.kz

8

Бериктасская средняя школа

beriktas-kerbulak.mektebi.kz

9

Доланалинская основная школа

dolanaly-kerbulak.mektebi.kz

10

Шанханайская основная школа

http://kerbulak-shanhanai.mektebi.kz/

11

Акбастауская оснавная школа

akbastau-kerbulak.mektebi.kz

12

Коксайская основная школа

koksai-kerbulak.mektebi.kz

13

Шилисуская основная школа 

shilisu-kerbulak.mektebi.kz

14

Коктальская основная школа 

koktal-kerbulak.mektebi.kz

15

Байгазинская средняя школа

baigasy-kerbulak.mektebi.kz

16

Коксуская средняя школа

koksu-kerbulak.mektebi.kz

17

Алтынемелская средняя школа

altynemel-kerbulak.mektebi.kz

18

Средняя школа им.Н.Альмуханбетова

almuhambetov-kerbulak.mektebi.kz

19

Нурымская средняя школа

http://kerbulak-nurym.mektebi.kz/

20

Сарыбастауская средняя школа 

sarybastau-kerbulak.mektebi.kz

21

Аралтюбинская  средняя школа

araltobe-kerbulak.mektebi.kz

22

Аралтобинская средняя школа

araltobe-auyl.mektebi.kz

23

Косагашская средняя школа

kosagash-kerbulak.mektebi.kz

24

Средняя школа им. Ж.Тобаяоква

tobayakov-kerbulak.mektebi.kz

25

Тастыозекская средняя школа

tastyozek-kerbulak.mektebi.kz

26

Акжарская средняя школа

akzhar-kerbulak.mektebi.kz

27

Карымсакская средняя школа 

karymsak-kerbulak.mektebi.kz

28

Архарлинская основная школа

arharly-kerbulak.mektebi.kz

29

Средняя школа им.Райымбек батыра'

http://kerbulak-raiymbek.mektebi.kz/

30

Жоламанская средняя школа

http://zholaman.mektebi.kz/

31

Средняя школа им. Т.Кулыбекова

http://kerbulak-kulybekov.mektebi.kz/

32

Сарыбулакская  средняя  школа 

sarybulak-om.mektebi.kz

33

Средняя школа им.Ы.Алтынсарина

http://kerbulak-altynsarin.mektebi.kz/

34

Шубарская средняя школа

shubar-kerbulak.mektebi.kz

35

Средняя школа  им. П.Дутова 

dutov-kerbulak.mektebi.kz

36

Жаналыкская средняя школа 

zhanalyk-kerbulak.mektebi.kz

37

Когалинская средняя школ

kogaly-orta.mektebi.kz

38

Каспанская средняя школа

kaspan-kerbulak.mektebi.kz

39

Малайсаринская средняя школа 

malaisary-kerbulak.mektebi.kz

40

Майтобинская средняя школа

maitobe-kerbulak.mektebi.kz

41

Куренбелская средняя школа

kurenbel-kerbulak.mektebi.kz/

 

 

Мектеп сайттары

 

Мектеп атау

Сайт адресі

1

Д.Қонаев атындағы орта мектеп

konaev-kerbulak.mektebi.kz

2

№49 орта мектебі

49-kerbulak.mektebi.kz

3

Сарыөзек орта мектебі

saryozek-kerbulak.mektebi.kz

4

Панфилов атындағы орта мектеп

panfilov-kerbulak.mektebi.kz

5

Қарашоқы орта мектебі

karashoky-kerbulak.mektebi.kz

6

Ж.Жапаров атындағы орта мектеп

zhaparov-kerbulak.mektebi.kz

7

Ш.Уалиханов атындағы орта мектеп

ualihanov-kerbulak.mektebi.kz

8

Беріктас орта мектебі

beriktas-kerbulak.mektebi.kz

9

Доланалы негізгі мектебі

dolanaly-kerbulak.mektebi.kz

10

Шанханай негізгі метебі

http://kerbulak-shanhanai.mektebi.kz/

11

Ақбастау негізгі мектебі

akbastau-kerbulak.mektebi.kz

12

Көксай негізгі мектебі

koksai-kerbulak.mektebi.kz

13

Шилісу негізгі мектебі 

shilisu-kerbulak.mektebi.kz

14

Байғазы орта мектебі

baigasy-kerbulak.mektebi.kz

15

Көксу орта мектебі

koksu-kerbulak.mektebi.kz

16

Алтынемел орта мектебі

altynemel-kerbulak.mektebi.kz

17

Н.Әлмуханбетов атындағы орта мектеп

almuhambetov-kerbulak.mektebi.kz

18

Нұрым орта мектебі

http://kerbulak-nurym.mektebi.kz/

19

Сарыбастау орта мектебі 

sarybastau-kerbulak.mektebi.kz

20

Аралтөбе орта мектебі

araltobe-kerbulak.mektebi.kz

21

Аралтөбе негізгі мектебі

araltobe-auyl.mektebi.kz

22

Қосағаш орта мектебі

kosagash-kerbulak.mektebi.kz

23

Ж.Тобаяқов атындағы орта мектеп

tobayakov-kerbulak.mektebi.kz

24

Тастыөзек орта мектебі

tastyozek-kerbulak.mektebi.kz

25

Ақжар орта мектебі

akzhar-kerbulak.mektebi.kz

26

Қарымсақ орта мектебі

karymsak-kerbulak.mektebi.kz

27

Архарлы негізгі мектебі

arharly-kerbulak.mektebi.kz

28

Райымбек батыр атындағы орта мектеп

http://kerbulak-raiymbek.mektebi.kz/

29

Жоламан орта мектебі

http://zholaman.mektebi.kz/

30

Т.Құлыбеков атындағы орта мектеп

http://kerbulak-kulybekov.mektebi.kz/

31

Сарыбұлақ орта мектебі

sarybulak-om.mektebi.kz

32

Ы.Алтынсарин атындағы орта мектеп

http://kerbulak-altynsarin.mektebi.kz/

33

Шұбар орта мектебі

shubar-kerbulak.mektebi.kz

34

П.Дутова атындағы орта мектебі

dutov-kerbulak.mektebi.kz

35

Жаңалық орта мектебі 

zhanalyk-kerbulak.mektebi.kz

36

Қоғалы орта мектебі

kogaly-orta.mektebi.kz

37

Қаспан орта мектебі

kaspan-kerbulak.mektebi.kz

38

Малайсары орта мектебі 

malaisary-kerbulak.mektebi.kz

39

Майтөбе орта мектебі

maitobe-kerbulak.mektebi.kz

40

Күреңбел қазақ орта мектебі

kurenbel-kerbulak.mektebi.kz/

 

Мектеп сайттары

 

Мектеп атау

Сайт адресі

1

Д.Қонаев атындағы орта мектеп

konaev-kerbulak.mektebi.kz

2

№49 орта мектебі

49-kerbulak.mektebi.kz

3

Сарыөзек орта мектебі

saryozek-kerbulak.mektebi.kz

4

Панфилов атындағы орта мектеп

panfilov-kerbulak.mektebi.kz

5

Қарашоқы орта мектебі

karashoky-kerbulak.mektebi.kz

6

Ж.Жапаров атындағы орта мектеп

zhaparov-kerbulak.mektebi.kz

7

Ш.Уалиханов атындағы орта мектеп

ualihanov-kerbulak.mektebi.kz

8

Беріктас орта мектебі

beriktas-kerbulak.mektebi.kz

9

Доланалы негізгі мектебі

dolanaly-kerbulak.mektebi.kz

10

Шанханай негізгі метебі

http://kerbulak-shanhanai.mektebi.kz/

11

Ақбастау негізгі мектебі

akbastau-kerbulak.mektebi.kz

12

Көксай негізгі мектебі

koksai-kerbulak.mektebi.kz

13

Шилісу негізгі мектебі 

shilisu-kerbulak.mektebi.kz

14

Байғазы орта мектебі

baigasy-kerbulak.mektebi.kz

15

Көксу орта мектебі

koksu-kerbulak.mektebi.kz

16

Алтынемел орта мектебі

altynemel-kerbulak.mektebi.kz

17

Н.Әлмуханбетов атындағы орта мектеп

almuhambetov-kerbulak.mektebi.kz

18

Нұрым орта мектебі

http://kerbulak-nurym.mektebi.kz/

19

Сарыбастау орта мектебі 

sarybastau-kerbulak.mektebi.kz

20

Аралтөбе орта мектебі

araltobe-kerbulak.mektebi.kz

21

Аралтөбе негізгі мектебі

araltobe-auyl.mektebi.kz

22

Қосағаш орта мектебі

kosagash-kerbulak.mektebi.kz

23

Ж.Тобаяқов атындағы орта мектеп

tobayakov-kerbulak.mektebi.kz

24

Тастыөзек орта мектебі

tastyozek-kerbulak.mektebi.kz

25

Ақжар орта мектебі

akzhar-kerbulak.mektebi.kz

26

Қарымсақ орта мектебі

karymsak-kerbulak.mektebi.kz

27

Архарлы негізгі мектебі

arharly-kerbulak.mektebi.kz

28

Райымбек батыр атындағы орта мектеп

http://kerbulak-raiymbek.mektebi.kz/

29

Жоламан орта мектебі

http://zholaman.mektebi.kz/

30

Т.Құлыбеков атындағы орта мектеп

http://kerbulak-kulybekov.mektebi.kz/

31

Сарыбұлақ орта мектебі

sarybulak-om.mektebi.kz

32

Ы.Алтынсарин атындағы орта мектеп

http://kerbulak-altynsarin.mektebi.kz/

33

Шұбар орта мектебі

shubar-kerbulak.mektebi.kz

34

П.Дутова атындағы орта мектебі

dutov-kerbulak.mektebi.kz

35

Жаңалық орта мектебі 

zhanalyk-kerbulak.mektebi.kz

36

Қоғалы орта мектебі

kogaly-orta.mektebi.kz

37

Қаспан орта мектебі

kaspan-kerbulak.mektebi.kz

38

Малайсары орта мектебі 

malaisary-kerbulak.mektebi.kz

39

Майтөбе орта мектебі

maitobe-kerbulak.mektebi.kz

40

Күреңбел қазақ орта мектебі

kurenbel-kerbulak.mektebi.kz/

 

Copyright © 2017, Алматы облысы Кербұлақ ауданының білім бөлімі

 

КІРУ